TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA

 

Điện thoại: 038.3556123; Fax: 038.3559123

Email: daotaotuxa@vinhuni.edu.vn

 

1. Hoàng Mạnh Hùng, GVC, TS, Giám đốc trung tâm

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh trường

Số 02, đường Phan Huy Chú, K.11, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3558301 (0912.128745); Email: hunghm@vinhuni.edu.vn, homahung@yahoo.com

2. Lê Hoài Thanh, CV, ThS, Phó Giám đốc Trung tâm

Số 12, ngõ A, đường Nguyễn Sỹ Sách, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3843723 (0904.600246); Email: lhthanh@vinhuni.edu.vn

3. Nguyễn Thị Xuân Lộc, CV, ThS, Phó Giám đốc Trung tâm

Số 16, đường Nguyễn Đức Đạt, K.13, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3552044 (0915.001281); Email: xuanloctrang@yahoo.com

4. Thái Thị Hồng Vinh, CV, ThS, Chủ tịch Công đoàn bộ phận

Số 33C, đường Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0988.687789; Email: vinhtth@vinhuni.edu.vn, thaivinhdhv@gmail.com

5. Lê Thị Mai, CV, ThS

Khối 7, P Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 01688.060117; Email: thammai01@gmail.com

6. Nguyễn Văn Quỳnh, CV, CN

Phường Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0949.597988; Email: manhquynh0502@gmail.com