Chủ nhật, ngày 25 tháng 3 năm 2018
Gửi câu hỏi Xóa trắng
A
Em liên hệ: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trường Đại học Vinh:
Tầng 5, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.856364; 038.3556123; 0383.855452 / máy lẻ: 329, 324
ThS. Lê Duy Linh. ĐT: 0912.690306
ThS. Nguyễn Đình Tuấn. ĐT: 0912.219879
A
Nhà trường có đào tạo văn bằng 2 ngành Kế toán.
1. Hệ chính quy: Sinh viên học như sinh viên hệ chính quy (giờ hành chính, vào các ngày trong tuần). Được cấp bằng đại học hệ chính quy.
2. Hệ vừa làm vừa học: Sinh viên học tại các đơn vị Nhà trường liên kết, học vào thứ 7, Chủ nhật... Được cấp bằng đại học hệ vừa làm vừa học.
A
Có em nhé! Em liên hệ: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trường Đại học Vinh:
Tầng 5, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.856364; 0383.855452 / máy lẻ: 329
(N)
A
Em liên hệ: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trường Đại học Vinh:
Tầng 5, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.856364; 038.3556123; 0383.855452 / máy lẻ: 329, 324
để được tư vấn trực tiếp nhé!
(N)
A
Em liên hệ: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trường Đại học Vinh:
Tầng 5, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.856364; 0383.855452 / máy lẻ: 329
A
Em liên hệ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên để được giải đáp:
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Điện thoại: 038.3856364 * Fax: 038.3552424
Email: giaoducthuongxuyen@vinhuni.edu.vn
- PGS.TS. Phạm Ngọc Tân - Giám đốc
Điện thoại: 0987.793999
Email: tanpn@vinhuni.edu.vn, phamngoctandhv@gmail.com
- ThS. Bùi Văn Dũng - Phó Giám đốc
Điện thoại: 0915.770777
Email: buivandung_dhv@yahoo.com, dungbv@vinhui.edu.vn
- ThS. Lê Văn Hậu - Phó Giám đốc
Điện thoại: 0913.027367
Email: levanhaudhv@gmail.com, haulv@vinhuni.edu.vn
A
Em liên hệ với Trung tâm Đào tạo từ xa để nắm thông tin

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA
Điện thoại: 038.3556123; Fax: 038.3559123

1. Hoàng Mạnh Hùng, GVC, TS, Giám đốc trung tâm
ĐT: 0912.128745; Email: hunghm@vinhuni.edu.vn, homahung@yahoo.com
2. Lê Hoài Thanh, CV, ThS, Phó Giám đốc Trung tâm
ĐT: 0904.600246; Email: thanh.nghetinh@yahoo.com
3. Nguyễn Thị Xuân Lộc, CV, ThS, Phó Giám đốc Trung tâm
ĐT: 0915.001281; Email: xuanloctrang@yahoo.com
Chương trình Cử nhân trực tuyến chất lượng cao Vinh Uni-TOPICA
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Trung tâm Đào tạo từ xa. 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TS Hoàng Mạnh Hùng - Giám đốc Trung tâm
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.