DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 Đào tạo đại học hệ từ xa theo phương thức E.learning, tuyển sinh năm 2016, đợt 1

(kèm theo Quyết định số:  611/QĐ-ĐHV ngày  21/04/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

SL

STT

Họ tên

G.Tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Mã lớp

Mã sinh viên

 

Ngành: VU KE TOAN

 

 

 

 

 

Đối tượng: CAO DANG CUNG NGANH

 

 

 

 

1

1

Dương Hải

Hưng

Y

23.04.1969

Nghệ An

164137.BCVU1A

MT VU2016000024

2

2

Hoàng Thị

Hương

N

04.02.1994

Nghệ An

164137.BCVU1A

MT VU2016000137

3

3

Nguyễn Thị

Ly

N

12.09.1992

Thanh Hóa

164137.BCVU1A

MT VU2016000082

4

4

Trần

Mạnh

Y

07.06.1986

Nghệ An

164137.BCVU1A

MT VU2016000087

5

5

Nguyễn Thị

Thắm

N

02.06.1986

Thanh Hóa

164137.BCVU1A

MT VU2016000011

6

6

Nguyễn Thị

Thủy

N

28.07.1990

Hà Tĩnh

 

 

7

7

Nguyễn Đức

Tùng

Y

12.11.1983

Nghệ An

164137.BCVU1A

MT VU2016000092

8

8

Võ Thị Thúy

Vân

N

15.02.1985

Hà Tĩnh

164137.BCVU1A

MT VU2016000119

Đối tượng: TRUNG CAP CUNG NGANH

1

9

Nguyễn Thị

Chiến

N

21.05.1986

Hà Tĩnh

164137.EVU1A

MT VU2016000077

2

10

Trần Thị Ngọc

Hân

N

23.02.1982

Hà Tĩnh

164137.EVU1A

MT VU2016000076

3

11

Đặng Mạnh

Hùng

Y

09.07.1982

Nghệ An

164137.EVU1A

MT VU2016000079

4

12

Trần Thị

Lam

N

08.03.1985

Nghệ An

164137.EVU1A

MT VU2016000078

 

Đối tượng: TRUNG HOC PHO THONG

 

 

 

 

1

13

Phạm Quốc

Đạt

Y

18.01.1975

Thanh Hóa

164137.FVU1A

MT VU2016000016

 

Đối tượng: VAN BANG HAI CUNG NGANH

 

 

 

1

14

Nguyễn Tiến

Dũng

Y

01.11.1975

Thanh Hóa

164137.ACVU1A

MT VU2016000017

2

15

Nguyễn Thị

Hoa

N

10.11.1986

Hà Tĩnh

164137.ACVU1A

MT VU2016000032

3

16

Võ Lê Thuý

Hằng

N

16.08.1990

Nghệ An

164137.ACVU1A

MT VU2016000074

4

17

Phạm Thị

Mỹ

N

06.06.1991

Hà Tĩnh

164137.ACVU1A

MT VU2016000003

5

18

Nguyễn Thị

Hợp

N

01.10.1989

Nghệ An

164137.ACVU1A

MT VU2016000126

6

19

Lê Thị Tú

Oanh

N

03.04.1982

Nghệ An

 

 

 

 

Đối tượng: VAN BANG HAI KHAC NGANH

 

 

 

1

20

Vương Thị

Duyên

Y

20.10.1992

Nghệ An

164137.AKVU1A

MT VU2016000056

2

21

Lê Thị Mỹ

Hằng

N

31.10.1987

Đà nẵng

164137.AKVU1A

MT VU2016000096

3

22

Trần Thị

Hằng

N

06.08.1988

Nghệ An

164137.AKVU1A

MT VU2016000047

4

23

Lưu Thị Hoa

N

25.09.1991

Hà Tĩnh

164137.AKVU1A

MT VU2016000053

5

24

Nguyễn Thị Hương

N

05.02.1991

Nghệ An

164137.AKVU1A

MT VU2016000046

6

25

Nguyễn Thị

Phương

N

10.03.1984

Nghệ An

164137.AKVU1A

MT VU2016000097

7

26

Nguyễn Thị Liên

Thùy

N

02.09.1986

Nghệ An

164137.AKVU1A

MT VU2016000105

8

27

Nguyễn Tất

Tường

Y

17.10.1981

Nghệ An

164137.AKVU1A

MT VU2016000069

9

28

Nguyễn Thị

Vinh

N

21.12.1989

Nghệ An

164137.AKVU1A

MT VU2016000010

 

Ngành: VU LUAT

 

 

 

 

Đối tượng: CAO DANG KHAC NGANH

 

 

 

1

29

Trần Viết

Cường

Y

06.06.1978

Quảng Trị

164637.XKVU1A

MT VU2016000059

2

30

Hồ Sỹ

Linh

Y

01.07.1992

Hà Tĩnh

164637.XKVU1A

MT VU2016000029

3

31

Lưu Đình

Văn

Y

18.10.1991

Nghệ An

164637.XKVU1A

MT VU2016000004

 

Đối tượng: TRUNG HOC PHO THONG

 

 

 

1

32

Nguyễn Tuấn

Anh

Y

23.12.1987

Nghệ An

164637.ZVU1A

MT VU2016000089

2

33

Phan Văn

Đức

Y

26.04.1982

Hà Tĩnh

164637.ZVU1A

MT VU2016000054

3

34

Nguyễn Yên

Dũng

Y

11.06.1981

Nghệ An

164637.ZVU1A

MT VU2016000117

4

35

Trần Việt

Hùng

Y

13.03.1979

Hà Tĩnh

164637.ZVU1A

MT VU2016000038

5

36

Trần Hải

Quân

Y

22.12.1984

Hà Tĩnh

 

 

6

37

Đinh Trọng

Sinh

Y

01.06.1991

Nghệ An

164637.ZVU1A

MT VU2016000080

7

38

Phùng Minh

Tăng

Y

07.04.1984

Nghệ An

164637.ZVU1A

MT VU2016000030

8

39

Nguyễn Thị

Thanh

N

11.11.1986

Nghệ An

164637.ZVU1A

MT VU2016000028

9

40

Hồ Văn

Thành

Y

12.06.1978

Thanh Hóa

164637.ZVU1A

MT VU2016000025

10

41

Hồ Thị Thu

Thảo

Y

19.10.1997

Nghệ An

164637.ZVU1A

MT VU2016000001

11

42

Nguyễn Thị Thu

Trang

N

24.12.1989

Nghệ An

164637.ZVU1A

MT VU2016000031

 

Đối tượng: VAN BANG HAI KHAC NGANH

 

 

 

1

43

Nguyễn Tuấn

Anh

Y

15.02.1978

Thanh Hóa

164637.LVU1A

MT VU2016000045

2

44

Trần Việt

Cường

Y

01.06.1974

Nghệ An

164637.LVU1A

MT VU2016000066

3

45

Thái Bình

Dương

Y

05.08.1981

Hà Tĩnh

164637.LVU1A

MT VU2016000071

4

46

Nguyễn Duy

Hùng

Y

03.08.1987

Nghệ An

164637.LVU1A

MT VU2016000035

5

47

Trần Hữu

Hải

Y

12.05.1970

Thanh Hóa

164637.LVU1A

MT VU2016000041

6

48

Đặng Văn

Hợi

Y

01.01.1981

Nghệ An

164637.LVU1A

MT VU2016000015

7

49

Dương Đình

Lương

Y

20.07.1969

Quảng Trị

164637.LVU1A

MT VU2016000012

8

50

Nguyễn Đức

Lương

Y

01.11.1982

Nghệ An

164637.LVU1A

MT VU2016000005

9

51

Lê Thế

Đại

Y

12.05.1978

Thanh Hóa

164637.LVU1A

MT VU2016000014

10

52

Nguyễn Bá

Vinh

Y

09.09.1977

Nghệ An

 

 

 

Ngành: VU QUAN TRI KINH DOANH

 

 

 

 

Đối tượng: CAO DANG KHAC NGANH

 

 

 

1

53

Nguyễn Hoàng Linh

Chi

N

30.09.1990

Nghệ An

164237.DKVU1A

MT VU2016000136

2

54

Đào Ngọc

Cường

Y

30.08.1981

Thanh Hóa

164237.DKVU1A

MT VU2016000107

3

55

Nguyễn Văn

Đức

Y

20.08.1987

Nghệ An

164237.DKVU1A

MT VU2016000103

4

56

Vũ Duy

Dũng

Y

14.08.1982

Nghệ An

164237.DKVU1A

MT VU2016000043

5

57

Nguyễn Thị

Hiên

N

17.03.1986

Nghệ An

164237.DKVU1A

MT VU2016000027

6

58

Phạm Thanh

Lịch

Y

10.09.1984

Ninh Bình

164237.DKVU1A

MT VU2016000143

7

59

Nguyễn Thượng

Luận

Y

17.02.1980

Hà Tĩnh

164237.DKVU1A

MT VU2016000048

8

60

Nguyễn Trung

Phương

Y

02.11.1984

Nghệ An

164237.DKVU1A

MT VU2016000018

9

61

Trần Văn

Hải

Y

27.10.1988

Hà Tĩnh

 

 

 

Đối tượng: TRUNG HOC PHO THONG

 

 

 

1

62

Nguyễn Tiến

Anh

Y

15.05.1986

Hà Tĩnh

164237.OVU1A

MT VU2016000042

2

63

Phạm Đình

Chung

Y

25.07.1987

Nghệ An

164237.OVU1A

MT VU2016000009

3

64

Dương Văn

Hùng

Y

16.05.1983

Hà Tĩnh

164237.OVU1A

MT VU2016000063

4

65

Lê Mạnh

Hùng

Y

29.11.1979

Hà Tĩnh

164237.OVU1A

MT VU2016000090

5

66

Nguyễn Thị

Hải

N

11.07.1996

Nghệ An

164237.OVU1A

MT VU2016000075

6

67

Nguyễn Đình

Hải

Y

28.06.1983

Nghệ An

164237.OVU1A

MT VU2016000020

7

68

Lê Văn

Kỷ

Y

19.08.1980

Hà Tĩnh

164237.OVU1A

MT VU2016000088

8

69

Phan Hoài

Nam

Y

11.02.1989

Hà Tĩnh

164237.OVU1A

MT VU2016000039

9

70

Lê Thị Dương

Thùy

N

02.09.1985

Nghệ An

164237.OVU1A

MT VU2016000022

10

71

Vũ Đình

Việt

Y

04.10.1994

Hà Tĩnh

164237.OVU1A

MT VU2016000008

11

72

Hồ Văn

Chương

Y

28.10.1973

Hà Tĩnh

164237.OVU1A

MT VU2016000118

12

73

Nguyễn Mạnh

Cường

Y

21.07.1987

Hà Tĩnh

164237.OVU1A

MT VU2016000099

13

74

Phan Đức

Thành

Y

24.06.1985

Nghệ An

164237.OVU1A

MT VU2016000081

14

75

Từ Thị

Thương

N

05.06.1997

Nghệ An

164237.OVU1A

MT VU2016000139

 

Đối tượng: VAN BANG HAI KHAC NGANH

 

 

 

1

76

Lê Tuấn

Anh

Y

20.05.1984

Hà Tĩnh

164237.CKVU1A

MT VU2016000129

2

77

Bùi Hữu

Duy

Y

15.08.1986

Thanh Hóa

164237.CKVU1A

MT VU2016000013

3

78

Hà Huy

Hoàng

Y

11.03.1988

Nghệ An

164237.CKVU1A

MT VU2016000006

4

79

Cao Mạnh

Hùng

Y

16.01.1984

Nghệ An

164237.CKVU1A

MT VU2016000026

5

80

Kiều Mạnh

Kiên

Y

12.03.1965

Hà Tĩnh

164237.CKVU1A

MT VU2016000127

6

81

Trần Xuân

Minh

Y

28.08.1979

Nghệ An

164237.CKVU1A

MT VU2016000007

7

82

Đỗ Thị

Thảo

N

27.10.1985

Thanh Hóa

164237.CKVU1A

MT VU2016000065

Ấn định danh sách trên có 82 sinh viên./.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

TS. Trần Tú Khánh