Trường Đại học Vinh phối hợp với các đơn vị liên kết tổ chức khai giảng cho 5 lớp Đại học hệ Từ xa, được tuyển sinh trong quí 1 năm 2013, như sau:

1. Lớp 54 Luật Thủy Nguyên Hải Phòng: khai giảng vào 8h00 ngày 20/04/2013 tại Trường Trung cấp nghề huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

2. Lớp 54 Luật Hải Phòng: khai giảng vào 8h00 ngày 21/04/2013 tại Trung tâm GDTX thành phố Hải Phòng.

3. Lớp 54 Luật Khánh Hòa: khai giảng vào 8h00 ngày 04/05/2013 tại Trung tâm GDTX tỉnh Khánh Hòa.

4. Lớp 54 Luật Đắk Glêi: khai giảng vào 8h00 ngày 11/05/2013 tại Trung tâm GDTX huyện Đắk Glêi, tỉnh Kon Tum .

5. Lớp 54 Kế toán Kon Tum: khai giảng vào 8h00 ngày 12/05/2013 tại Trung tâm GDTX  tỉnh Kon Tum .