CÁC BƯỚC SV THỰC HIỆN KHI NHẬN BẰNG TN

 1. Lớp trưởng nhận áo cử nhân từ ban tổ chức.
 2. Theo nhóm Sinh viên mặc đồng phục áo Cử nhân. Sinh viên nhận áo theo thứ tự trong danh sách phát bằng. Nhóm lên trước (đã có áo cử nhân) bước lên bục danh dự. Nhóm tiếp theo chuẩn bị
 3. Ban Tổ chức đọc danh sách SV được nhận bằng .
 4. Sinh viên theo danh sách lên trình CMND (thẻ SV) và  ký nhận ở bàn thư ký.
 5. Hội đồng đào tạo trao bằng cho từng sinh viên.
 6. Sinh viên chụp ảnh lưu niệm (nếu có).
 7. Chuyển  áo cử nhân cho nhóm tiếp theo.
 8. Cuối buổi lớp cử 3 SV nữ gấp áo cử nhân cho vào hộp và chuyển trả.

 

 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

 1. Văn nghệ (nếu có).
 2. Phần nghi thức (do đơn vị liên kết đảm nhiệm):
  1. Chào cờ, hát Quốc ca.
  2. Khai mạc và giới thiệu đại biểu (Trường ĐH Vinh + Đơn vị Liên kết + Lãnh đạo địa phương (nếu có) + Phương tiện truyền thông (nếu có).
 3. Phần nội dung:
  1. Đại diện Trường Đại học Vinh đọc Quyết định công nhận tốt nghiệp.
  2. Lãnh đạo Trường Đại học Vinh đọc diễn văn bế giảng.
  3. Phát biểu của Lãnh đạo địa phương (nếu có).
  4. Phát biểu của Lãnh đạo đơn vị liên kết.
  5. Phát biểu cảm tưởng của đại diện sinh viên (nếu có).
  6. Đọc quyết định và trao Giấy khen.
  7. Trao bằng tốt nghiệp.
 4. Bế mạc:
  1. Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc
  2. Gấp áo cử nhân trả lại Ban Tổ chức
 5. Chuẩn bị:
  1. Trường Đại học Vinh chuẩn bị áo cử nhân, văn bằng, sổ ký nhận,…
  2. Đơn vị liên kết chuẩn bị Hội trường, thông báo cho SV biết kế hoạch, bố trí cán bộ làm công tác tổ chức, cử 02 nữ (mặc áo dài) làm nhiệm vụ thư ký.
 6. Market:
 1. Ban Tổ chức mời Hội đồng đào tạo  (01 của Trường Đại học Vinh và 01 của Đơn vị liên kết) và  Thư ký  lên bàn chủ tọa.
 2. Hội đồng đào tạo và Sinh viên mặc đồng phục áo Cử nhân (do Trường ĐH Vinh mang đến). Sinh viên nhận áo theo thứ tự trong danh sách phát bằng.
 3. Ban Tổ chức đọc danh sách SV được nhận bằng (1 nhóm 10 người lên sân khấu nhận bằng và nhóm 10 người khác chuẩn bị nhận bằng)
 4. Sinh viên theo danh sách lên trình CMND (thẻ SV) và  ký nhận ở bàn thư ký.
 5. Hội đồng đào tạo trao bằng cho từng sinh viên.
 6. Sinh viên chụp ảnh lưu niệm (nếu có).

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                     TRUNG TÂM …

LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH HỌC: LUẬT

LỚP 53 LUẬT … , KHÓA 201-201

…., ngày  … tháng … năm 2016