Trung tâm BDCT Đức Thọ (Hà Tĩnh)
Trung tâm BDCT huyện Kỳ Sơn (Nghệ An)
Trung tâm BDCT Nghĩa Đàn (Nghệ An)
Trung tâm GDTX – HN Bắc Trà My (Quảng Nam)
Trung tâm GDTX tỉnh Khánh Hòa
Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái
Trung tâm GDTX Bà Rịa - Vũng Tàu
Trung tâm GDTX Đồng Tháp
Trung tâm GDTX Gia Lai
Trung tâm GDTX Hưng Nguyên (Nghệ An)
Trung tâm GDTX Kon Tum
Trung tâm GDTX Lâm Hà (Lâm Đồng)
Trung tâm GDTX Nam Giang (Quảng Nam)
Trung tâm GDTX Quế Phong (Nghệ An)
Trung tâm GDTX số 1 huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình)
Trung tâm GDTX Tân Kỳ (Nghệ An)
Trung tâm GDTX thị xã Long Khánh (Đồng Nai)
Trung tâm GDTX TP Hải Phòng
Trung tâm GDTX Vũ Quang (Hà Tĩnh)
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Trường Cao đẳng nghề Cơ Điện Luyện kim Thái Nguyên; Phân hiệu tại HT
Trường Đại học Đồng Nai
Trường Trung cấp Asean (Bắc Giang)