BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: /TB-ĐHV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày tháng 02 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh theo hình thức giáo dục từ xa

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Hình thức Giáo dục từ xa thuộc một trong ba hình thức đào tạo bậc đại học được quy định tại Luật Giáo dục. Bằng tốt nghiệp đại học hình thức Giáo dục từ xa là văn bằng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được Nhà nước đảm bảo về tính pháp lý và giá trị sử dụng như văn bằng của các loại hình giáo dục khác. Chương trình Giáo dục từ xa có nội dung, khối lượng và cấu trúc kiến thức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục từ xa tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi người, nhằm mục tiêu nâng cao dân trí, góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Công dân Việt Nam đã có bằng Trung học phổ thông, Bổ túc Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Trung học nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng và Đại học (văn bằng 2), có đủ sức khoẻ, điều kiện hồ sơ.

II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Không thi tuyển, tổ chức xét tuyển và công nhận thí sinh trúng tuyển theo quy chế đào tạo.

III. NGÀNH ĐÀO TẠO, KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

Thời gian đào tạo chung cho tất cả các ngành là 4 năm, với đối tượng tốt nghiệp tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, học 120 tín chỉ; với đối tượng tốt nghiệp Trung cấp hoặc tương đương, học 90 tín chỉ.

Ngành Luật: Sinh viên tốt nghiệp ngành này được cấp bằng Cử nhân Khoa học ngành Luật;

            Ngành Kế toán: Sinh viên tốt nghiệp ngành này được cấp bằng Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán;

Ngành Quản trị Kinh doanh: Sinh viên tốt nghiệp ngành này được cấp bằng Cử nhân Kinh tế ngành Quản trị Kinh doanh;

Ngành Kinh tế Nông nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp ngành này được cấp bằng Cử nhân Kinh tế ngành Kinh tế Nông nghiệp;

Ngành Công tác xã hội: Sinh viên tốt nghiệp ngành này được cấp bằng Cử nhân Khoa học ngành Công tác xã hội;

Ngành Khuyến nông: Sinh viên tốt nghiệp ngành này được cấp bằng Kỹ sư Khuyến nông;

Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường: Sinh viên tốt nghiệp ngành này được cấp bằng Kỹ sư Quản lý Tài nguyên và Môi trường;

Riêng ngành Giáo dục Mầm non có thời gian đào tạo 3 năm; học 75 tín chỉ. Sinh viên tốt nghiệp ngành này được cấp bằng Cử nhân Sư phạm ngành Giáo dục Mầm non. Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm Mầm non hoặc Sư phạm Tiểu học.

 

 

IV. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

1. Hướng dẫn tự học: Sinh viên được hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu thường xuyên thông qua hệ thống giáo trình, tài liệu do Nhà trường cung cấp và sinh viên tự tích lũy. Trong quá trình tự học, tự nghiên cứu, cần thường xuyên liên hệ với Nhà trường qua Trung tâm Đào tạo Từ xa hoặc Giáo viên mà sinh viên đang theo học để được giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc. Hàng năm, Nhà trường tổ chức 2 đợt cho sinh viên học tập, nghe hướng dẫn, hệ thống hoá kiến thức, giải đáp thắc mắc,...  Thời lượng học tính theo tín chỉ của mỗi học phần, 01 tín chỉ học 5 tiết (tương đương 1 buổi học). Mỗi đợt học khoảng 10-15 tín chỉ. Địa điểm học do đơn vị liên kết bố trí.

2. Hình thức tổ chức học tập: Có 2 hình thức tổ chức học tập. Việc  học theo hình thức nào là do ý kiến của sinh viên và đơn vị liên kết đề xuất, gồm:

-  Học theo đợt, mỗi đợt khoảng 10 ngày liên tục, mỗi năm 02 đợt;

- Học vào Thứ Bảy và Chủ Nhật (riêng địa phương ở xa trường học ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật để học 02 học phần).

3. Thi, kiểm tra và đánh giá: Sau mỗi đợt hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu, Nhà trường tổ chức thi vào thời điểm của học đợt kế tiếp. Học viên dự thi phải đủ điều kiện dự thi (điều kiện: được giáo viên hướng dẫn đồng ý cho thi và đã nộp đủ học phí).

V. QUY ĐỊNH VỀ HỌC PHÍ: Nhà trường thu học phí theo tín chỉ. Năm học 2013–2014: 150.000 đồng/tín chỉ. Năm học 2014–2015: 180.000 đồng/tín chỉ. Từ năm học 2015–2016 trở đi, khi có mức thu của Chính phủ, Nhà trường sẽ quy định học phí.

VI. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI SỬ DỤNG CÁC LOẠI VĂN BẰNG ĐỂ XÉT TUYỂN

1. Nhà trường chỉ chấp nhận các văn bằng thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân.

2. Những người tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học của tất cả các ngành được miễn học, miễn thi các học phần đã học theo nguyên tắc: các học phần đã học có nội dung, khối lượng kiến thức bằng hoặc nhiều hơn chương trình sẽ học và có kết quả đạt yêu cầu thì sẽ được miễn học, miễn thi. Những người tốt nghiệp Cao đẳng chuyên nghiệp không cùng chuyên ngành với ngành đăng ký học được miễn học, miễn thi các học phần thuộc khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Ngoại ngữ và Tin học. Những người có bằng Cao cấp lý luận chính trị, Cử nhân lý luận chính trị, Trung cấp lý luận chính trị, được miễn học, miễn thi các học phần thuộc Khoa học Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trường Đại học Vinh (Trung tâm Đào tạo từ xa). Địa chỉ: Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Website: www.vinhuni.edu.vn. Số điện thoại: 0383.556123, 091 212 8745, 0904 600 246, 01688 060 117. Email:homahung@yahoo.com hoặc thanhnghetinh1@gmail.com

Trường Đại học Vinh trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG

- Hiệu trưởng (b/c);                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Đơn vị liên kết (phối hợp);

- HCTH, ĐTTX (lưu).

                                                                                             PGS. TS. Thái Văn Thành